blokje

Informatie

Dekkers-Fonds
Het Dekkers-Fonds is in 1956 opgericht onder de naam Sociaal Charitatief Fonds.
Sinds 1989 draagt de stichting de naam van Mr. G.J. Dekkers, die als directeur van het Landelijk Sociaal Charitatief Centrum aan de wieg stond van het katholieke maatschappelijk werk in Nederland.
Sinds 1999 is in het Fonds ook de nalatenschap opgenomen van de familie Verwer-Otten, een koopmansfamilie afkomstig uit het Midden-Nederland.
Het Dekkers-Fonds wil financieel helpen bij individuele noden, waarin niet op een andere manier wordt voorzien

Voor meer informatie en de aanvraagprocedure van het Dekkersfonds verwijzen wij u naar www.dekkersfonds.nl